Detail publikace

Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů

KUNC Michael a BURGET Radek. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. In: Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008, s. 347-350. ISBN 978-80-227-2827-0.
Název anglicky
Document Element Classification Based on Visual Features
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Kunc Michael, Ing. (UIFS FIT VUT)
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

klasifikace dokumentů, vizuální informace, segmentace

Abstrakt

Příspěvek se zabývá vizuální segmentací webových stránek a následnou klasifikací detekovaných oblastí na základě jejich vizuálních vlastností. Segmentace, tedy detekce vizuálního členění stránky, je založena na bottom-up analýze stránky společně s analýzou vizuálně významných prvků a jejím výsledkem je model vizuálního členění zpracovávaného dokumentu. Samotná klasifikace potom využívá informace o vzájemné poloze oblastí a jejich vizuálních vlastnostech, které jsou v tomto modelu obsaženy. Příspěvek se dále zbývá experimentálním porovnáním dvou klasifikačních algoritmů pro daný účel na různých množinách dat.

Rok
2008
Strany
347-350
Sborník
Znalosti 2008
Konference
Znalosti 2008, Bratislava, SK
ISBN
978-80-227-2827-0
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8564,
   author = "Michael Kunc and Radek Burget",
   title = "Klasifikace prvk\r{u} dokumentu na z\'{a}klad\v{e} vizu\'{a}ln\'{i}ch rys\r{u}",
   pages = "347--350",
   booktitle = "Znalosti 2008",
   year = 2008,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Vydavate\'{l}stvo STU",
   ISBN = "978-80-227-2827-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8564"
}
Nahoru