Detail publikace

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů

STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3599-5.
Název anglicky
Testability Analysis and Improvements of Register-Transfer Level Digital Circuits
Typ
kniha
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Klíčová slova

analýza testovatelnosti, číslicový obvod, datová cesta, diagnostika, grafový algoritmus, hierarchický test, návrh pro snadnou testovatelnost, testovatelnost, transparentnost, úroveň meziregistrových přenosů

Abstrakt

Práce se věnuje problematice analýzy testovatelnosti číslicových obvodů popsaných na úrovni megistrových přenosů. V práci je ukázáno, že je-li každý modul z knihovny modulů tvořících strukturu daného obvodu vybaven kromě
informace vztažené k návrhu i vhodnou diagnostickou informací, pak je možno docílit přesnějšího ohodnocení testovatelnosti daného obvodu. K popisu zmíněné informace je využit matematický model založený na tzv. koncepci virtuálních portů. Samotná metoda analýzy testovatelnosti je založena na analýze dvou orientovaných grafů představujících model toku diagnostických dat daným obvodem. Zvlášť je modelován datový tok vzorků a odezev. V závěru práce jsou
nastíněny možnosti uplatnění navržené metody v praxi a prezentovány experimentální výsledky dosažené aplikací této metody v několika oblastech souvisejících s automatizací návrhu pro snadnou testovatelnost.

Rok
2008
Strany
187
ISBN
978-80-214-3599-5
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB8570,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Anal\'{y}za a zlep\v{s}en\'{i} testovatelnosti \v{c}\'{i}slicov\'{y}ch obvod\r{u} na \'{u}rovni meziregistrov\'{y}ch p\v{r}enos\r{u}",
   pages = 187,
   year = 2008,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-3599-5",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8570"
}
Soubory
Nahoru