Detail publikace

A Tool for Supporting Feature-Driven Development

RYCHLÝ Marek a TICHÁ Pavlína. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In: Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007. Poznań, Poland, 2007, s. 185-196.
Název česky
Nástroj pro podporu procesu vývoje podle rysů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Tichá Pavlína, Ing. (FIT VUT)
Klíčová slova

Feature Driven Development, FDD, rys, rysový tým, vlastnictví třídy, agilní vývoj software, podpůrný nástroj, ASP.NET, C#

Abstrakt

Tento příspěvek pojednává o Featured Driven Development (FDD), metodě pro agilní vývoj software podle "rysů". Na základě analýzy požadavků na aplikaci FDD metody byl vytvořen informační systém poskytující nástroje pro vývoj podle FDD. Systém byl implementován jako víceuživatelská webová aplikace umožňující tvorbu seznamu rysů, plánování projektu, komunikaci mezi členy rysového týmu a názorné zobrazení postupu řešení projektu. Systém také poskytuje širokou škálu souhrnných zpráv, které mohou být důležité pro správu projektu a komunikaci se zástupci zákazníka.

Rok
2007
Strany
185-196
Sborník
Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007
Konference
2nd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques - SET 2007, Poznan, PL
Místo
Poznań, Poland, PL
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8578,
   author = "Marek Rychl\'{y} and Pavl\'{i}na Tich\'{a}",
   title = "A Tool for Supporting Feature-Driven Development",
   pages = "185--196",
   booktitle = "Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007",
   year = 2007,
   location = "Pozna\'{n}, Poland, PL",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8578"
}
Soubory
Nahoru