Detail publikace

Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami

VOJNAR Tomáš, ČEŠKA Milan, ROGALEWICZ Adam, ERLEBACH Pavel, HOLÍK Lukáš, BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, TOUILI Tayssir a MORO Pierre. Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami. Inovační podnikání & transfer technologií, roč. 2008, č. 1, s. 21-22. ISSN 1210-4612.
Název anglicky
Automatic Verification of Progams with Dynamic Data Structures
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Erlebach Pavel, Ing. (UITS FIT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Bouajjani Ahmed (UPAR7)
Habermehl Peter (UPAR7)
Touili Tayssir (LIAFA UP7/CNRS)
Moro Pierre (LIAFA UP7/CNRS)
URL
Klíčová slova

formální verifikace, model checking, programy s dynamickými datovými strukturami, konečné automaty, verifikace založená na vyhledávání vzorů, verifikce konečnosti

Abstrakt

Článek představuje základní téma, koncepci a výsledky úspěšné mezinárodní výzkumné skupiny zabývající se verifikací programů s dynamickými datovými strukturami.

Rok
2008
Strany
21-22
Časopis
Inovační podnikání & transfer technologií, roč. 2008, č. 1, ISSN 1210-4612
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8588,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Vojnar and Milan \v{C}e\v{s}ka and Adam Rogalewicz and Pavel Erlebach and Luk\'{a}\v{s} Hol\'{i}k and Ahmed Bouajjani and Peter Habermehl and Tayssir Touili and Pierre Moro",
   title = "Automatick\'{a} verifikace program\r{u} s dynamick\'{y}mi datov\'{y}mi strukturami",
   pages = "21--22",
   journal = "Inova\v{c}n\'{i} podnik\'{a}n\'{i} \& transfer technologi\'{i}",
   volume = 2008,
   number = 1,
   year = 2008,
   ISSN = "1210-4612",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8588"
}
Nahoru