Detail publikace

Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí

OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008, s. 10. ISBN 978-80-7204-582-2.
Název anglicky
A Comparison of Czech and Foreign Payment Systems
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kučerová Petra, Ing. (FIT VUT)
Klíčová slova

platební systém, platební protokol

Abstrakt

Cílem tohoto článku je prezentace přehledu platebních systémů používaných v ČR a zahraničí s důrazem na systémy používané v Evropské unii. První část se zabývá legislativou, druhá je věnována platebním systémům v ČR, třetí platebním systémům v zahraničí, jejich charakteristice a použité technologii. Práce se zabývá také bezpečnostními aspekty jednotlivých systémů.

Rok
2008
Strany
10
Sborník
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions
Konference
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, Brno - Rozdrojovice, CZ
ISBN
978-80-7204-582-2
Vydavatel
Akademické nakladatelství CERM sro.
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8622,
   author = "Pavel O\v{c}en\'{a}\v{s}ek and Petra Ku\v{c}erov\'{a}",
   title = "Srovn\'{a}n\'{i} platebn\'{i}ch syst\'{e}m\r{u} v \v{C}R a zahrani\v{c}\'{i}",
   pages = 10,
   booktitle = "Management, Economics and Business Development in the New European Conditions",
   year = 2008,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Akademick\'{e} nakladatelstv\'{i} CERM",
   ISBN = "978-80-7204-582-2",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8622"
}
Nahoru