Detail publikace

Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů

PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3603-9.
Název anglicky
Tools and methods for automatic development of benchmark circuits
Typ
odborná monografie
Jazyk
čeština
Autoři
Pečenka Tomáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Sady testovacích obvodů, syntetické testovací obvody, evoluční návrh, analýza testovatelnosti, evoluční programování, úroveň meziregistrových přenosů, diagnostika číslicových obvodů, model obvodu, hierarchický test

Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem metody vhodné pro automatické vytváření testovacích obvodů s požadovanými diagnostickými vlastnostmi. Navržená metoda, založená na využití evolučního návrhu, představuje nový přístup k vytváření testovacích obvodů. Jejich návrh je v této práci realizován jako optimalizační proces, kde optimalizačním kritériem jsou vlastnosti obvodu z hlediska struktury spojů a diagnostických vlastností. Pro ohodnocení těchto vlastností byly vytvořeny algoritmy, které pracují nad formálním modelem struktury číslicového obvodu zavedeným v této práci. Součástí práce je také poměrně rozsáhlé experimentální ověření, které bylo realizováno pomocí profesionálních nástrojů firmy Mentor Graphics. V současné době neexistuje v oblasti evolučního návrhu obvodů metoda, která by umožňovala realizovat návrh obdobně složitých obvodů s požadovanými diagnostickými vlastnostmi.

Rok
2008
Strany
141
ISBN
978-80-214-3603-9
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB8626,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Pe\v{c}enka",
   title = "Prost\v{r}edky a metody pro automatick\'{e} generov\'{a}n\'{i} testovac\'{i}ch obvod\r{u}",
   pages = 141,
   year = 2008,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   edition = "1.",
   ISBN = "978-80-214-3603-9",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8626"
}
Nahoru