Detail publikace

Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám

STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
Název anglicky
Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

systém odolný proti poruchám, číslicový obvod, komunikační protokol, hlídací obvod, architektura, spolehlivost, TMR, duplex, FPGA, VHDL

Abstrakt

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru je diskutován další směr výzkumu.

Rok
2008
Strany
97-102
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2008
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2008, Hejnice, CZ
ISBN
978-80-7372-378-1
Vydavatel
Technická univerzita v Liberci
Místo
Liberec, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8698,
   author = "Martin Straka",
   title = "Aplikace hl\'{i}dac\'{i}ch obvod\r{u} v architektur\'{a}ch odoln\'{y}ch proti poruch\'{a}m",
   pages = "97--102",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2008",
   year = 2008,
   location = "Liberec, CZ",
   publisher = "Liberec University of Technology",
   ISBN = "978-80-7372-378-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8698"
}
Soubory
Nahoru