Detail publikace

Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties

ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. Microprocessors and Microsystems, roč. 32, č. 5, 2008, s. 296-302. ISSN 0141-9331.
Název česky
Analýza testovatelnosti založená na identifikaci testovatelných bloků s definovanými vlastnostmi
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Příspěvek se věnuje analýze testovatelnosti založené na rozdělení analyzovaného obvodu (CUA) na testovatelné bloky (TB). Koncept testovatelných bloků je dále využit pro redukci příkonu během aplikace testu. V příspěvku jsou popsány softwarové nástroje, které byly vyvinuty během výzkumu a které jsou integrovatelné do návrhového procesu třetích stran. Dále jsou demonstrovány experimentální výsledky získané aplikací metodologie na vybrané benchmarky a reálné obvody. Na těchto obvodech bylo ověřeno, že metodologie dosahuje pokrytí chyb srovnatelné s metodou částečný scan a že v kombinaci se změnou pořadí testovacích vektorů a registrů v řetězci scan je možné dosáhnout značného snížení příkonu.

Rok
2008
Strany
296-302
Časopis
Microprocessors and Microsystems, roč. 32, č. 5, ISSN 0141-9331
Kniha
Microprocessors and Microsystems, Dependability and Testing of Modern Digital Systems
Vydavatel
Elsevier Science
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8699,
  author = "Jaroslav \v{S}karvada and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Tom\'{a}\v{s} Herrman",
  title = "Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties",
  pages = "296--302",
  booktitle = "Microprocessors and Microsystems, Dependability and Testing of Modern Digital Systems",
  journal = "Microprocessors and Microsystems",
  volume = 32,
  number = 5,
  year = 2008,
  ISSN = "0141-9331",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8699"
}
Nahoru