Detail publikace

Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů

SEDLÁČKOVÁ Jana. Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů. In: Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 5. ISBN 80-210-4146-3.
Název anglicky
Using CSP in Cost Calculate of Workflow Processes
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Sedláčková Jana, RNDr., Ph.D. (FIT VUT)
Klíčová slova

Komunikující sekvenční procesy (CSP), měření, metoda funkčních bodů (FPA), workflow procesy, diagramy chování.

Abstrakt

Příspěvek představuje myšlenku, jak by bylo možné využít formální specifikaci komunikujících sekvenčních procesů (CSP) v oblasti softwarového měření. Přesněji jak využít CSP při stanovení odhadů nákladů na vyvíjené workflow procesy. Pro odhadování nákladů bude v příspěvku použita metoda funkčních bodů FPA a tento postup bude následně prezentován na konkrétním příkladu workflow procesu.

Rok
2007
Strany
5
Sborník
Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky
Konference
4. letní škola aplikované informatiky, Brno, CZ
ISBN
80-210-4146-3
Vydavatel
Masarykova universita
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8707,
   author = "Jana Sedl\'{a}\v{c}kov\'{a}",
   title = "Vyu\v{z}it\'{i} CSP p\v{r}i odhadov\'{a}n\'{i} n\'{a}klad\r{u} workflow proces\r{u}",
   pages = 5,
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} 4. Letn\'{i} \v{s}koly aplikovan\'{e} informatiky",
   year = 2007,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Masaryk University",
   ISBN = "80-210-4146-3",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8707"
}
Nahoru