Detail publikace

Portálová podpora Národního onkologického programu

SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Portálová podpora Národního onkologického programu. In: Tvorba software 2007. Ostrava: Česká společnost pro systémovou integraci, 2007, s. 174-179. ISBN 978-80-248-1427-8.
Název anglicky
Portal Support of National Oncology Program
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Sedláčková Jana, RNDr., Ph.D. (FIT VUT)
Ráček Jaroslav, RNDr., Ph.D. (FI MUNI)
Klíčová slova

Komunikující systém, Medicínská informatika, Webový portál, Národní onkologický program

Abstrakt

Příspěvek popisuje vývoj komunikačního portálu NOP On-line (Národní onkologický program on-line). Portál je vytvářen na principech třívrstvé architektury. Základem je datová vrstva obsahující databázi komplexních onkologických center, která skrze portál komunikují. Unikátní datovou strukturu představuje parametrická dokumentace pacienta. Dále jsou popsány jednotlivé komunikační funkce, jež jsou do porálu postupně přidávány v podobě samostatných modulů.

Rok
2007
Strany
174-179
Sborník
Tvorba software 2007
Konference
Tvorba Softwaru 2007, Ostrava, CZ
ISBN
978-80-248-1427-8
Vydavatel
Česká společnost pro systémovou integraci
Místo
Ostrava, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8712,
   author = "Jana Sedl\'{a}\v{c}kov\'{a} and Jaroslav R\'{a}\v{c}ek",
   title = "Port\'{a}lov\'{a} podpora N\'{a}rodn\'{i}ho onkologick\'{e}ho programu",
   pages = "174--179",
   booktitle = "Tvorba software 2007",
   year = 2007,
   location = "Ostrava, CZ",
   publisher = "\v{C}esk\'{a} spole\v{c}nost pro syst\'{e}movou integraci",
   ISBN = "978-80-248-1427-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8712"
}
Nahoru