Detail publikace

Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics

RŮŽIČKA Richard a PROKOP Roman. Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics. In: Proceedings of CSE 2008. Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 200-207. ISBN 978-80-8086-092-9.
Název česky
Dvojfunkční NAND/NOR hradla jako stavební bloky pro polymorfní elektroniku
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Polymorfní elektronika (polytronika) je nový přístup k návrhu elektronických obvodů, které mohou měnit svoji funkci v závislosti na vnějších podmínkách (teplota, napětí zdroje, externí signál, světlo, atd.). Digitální polymorfní obvody často sestávají z multifunkčních hradel. Dvojfunkční hradla s funkcemi NAND a NOR se zdají být nejužitečnějšími z nich, zejména pak při využití evolučního návrhu. V článku jsou popsána všechna dosud známá NAND/NOR hradla a jsou mezi sebou porovnána. Na základě výsledků analýzy je pak navrženo nové hradlo. Jsou též představeny hlavní směry aplikací.

Rok
2008
Strany
200-207
Sborník
Proceedings of CSE 2008
Konference
International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2008, High Tatras - Stará Lesná, SK
ISBN
978-80-8086-092-9
Vydavatel
Technická univerzita v Košiciach
Místo
Stará Lesná, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8752,
   author = "Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Roman Prokop",
   title = "Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics",
   pages = "200--207",
   booktitle = "Proceedings of CSE 2008",
   year = 2008,
   location = "Star\'{a} Lesn\'{a}, SK",
   publisher = "The University of Technology Ko\v{s}ice",
   ISBN = "978-80-8086-092-9",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8752"
}
Nahoru