Detail publikace

LUT Cascade-Based Implementation of Allocators

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. LUT Cascade-Based Implementation of Allocators. In: Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 85-89. ISBN 978-1-4244-2482-5.
Název česky
Implementace alokátorů založená na kaskádách LUT
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek prezentuje novou techniku iterativního rozkladu vícevýstupových boolovských funkcí s vestavěnou heuristikou pro uspořádání proměnných. Algoritmus vytváří kaskádu náhledových tabulek LUT, která implementuje danou funkci a současně konstruuje suboptimální multi-terminální binární rozhodovací diagram (MTBDD). Kaskáda LUT se dá použít při řetězovém zpracování na FPGA nebo při netradiční syntéze velkých kombinačních a sekvenčních obvodů. Na druhé straně mohou suboptimální MTBDD sloužit jako prototypy pro účinnou implementaci ve firmware, zvláště když mikroprogramový řadič, na němž firmware běží , podporuje vícemístné větvení.   Nová technika je ilustrována na praktickém příkladě vlnového alokátoru m x n  (m = n = 4, 20 vstupů, 16 výstupů). Technika může být užitečná jako pružnější alternativa implementace číslicových systémů se zvýšenou testovatelností a snadnější zhotovitelností.

Rok
2008
Strany
85-89
Sborník
Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel
Konference
2008 IEEE 25th Convention of Electrical & Electronics Engineers in Israel, Eilat, IL
ISBN
978-1-4244-2482-5
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
New York, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8794,
   author = "V\'{a}clav Dvo\v{r}\'{a}k and Petr Miku\v{s}ek",
   title = "LUT Cascade-Based Implementation of Allocators",
   pages = "85--89",
   booktitle = "Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel",
   year = 2008,
   location = "New York, US",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-1-4244-2482-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8794"
}
Nahoru