Detail publikace

Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu

CHMELAŘ Petr a RUDOLFOVÁ Ivana. Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu. In: ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009, s. 71-82. ISBN 978-80-227-3015-0.
Název anglicky
Voronoi Tesselation Based Clustering for Video Classification and Retrieval
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Chmelař Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rudolfová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

Shlukování, klasifikace, vyhledávání, video, lokální rysy

Abstrakt

Přestože existuje mnoho shlukovacích algoritmů, obecně není možné je použít pro všechny typy úloh. Iniciujícím problémem bylo vytvoření co možná nejvyššího počtu (tisíce) tříd pro klasifikaci popisu lokálních obrazových rysů ve velkém množství videa pro evaluaci TRECvid 2008. Tyto mnohorozměrné vektory pokrývají prostor téměř spojitě a běžně používané shlukovací metody nejsou schopny vytvořit potřebný počet tříd nebo skončit v "rozumném" čase.

Proto jsme vyvinuli metodu založenou na Voronoiově dělení prostoru, která vyžaduje maximálně 2 průchody daty. Je založena na náhodném nalezení shluků v místech s (teoreticky) nejvyšší hustotou. Vzhledem k velkému množství dat, je možné vytvořit dostatečně vyšší množství kandidátních shluků, z nich vybrat požadovaný počet tříd (nižší, ale stále velký), a zbytek dat přiřadit do těchto tříd. Provedené experimenty prokázaly, že navržená metoda implementovaná jako sada SQL funkcí a dotazů, otestovaná na rozsáhlém problému a velkém množství výsledných shluků, je řádově rychlejší, než běžně používané přístupy.

Rok
2009
Strany
71-82
Sborník
ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference
Konference
Znalosti 2008, Bratislava, SK
ISBN
978-80-227-3015-0
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8829,
  author = "Petr Chmela\v{r} and Ivana Rudolfov\'{a}",
  title = "Shlukov\'{a}n\'{i} zalo\v{z}en\'{e} na Voronoiov\v{e} dl\'{a}\v{z}d\v{e}n\'{i} pro klasifikaci a vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} ve videu",
  pages = "71--82",
  booktitle = "ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "Vydavate\'{l}stvo STU",
  ISBN = "978-80-227-3015-0",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8829"
}
Nahoru