Detail publikace

SMS Encryption for Mobile Communication

LISONĚK David a DRAHANSKÝ Martin. SMS Encryption for Mobile Communication. In: Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, s. 198-200. ISBN 978-0-7695-3486-2.
Název česky
Šifrování SMS pro mobilní komunikaci
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lisoněk David, Ing. (FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Abstrakt

Článek se zabývá šifrováním SMS pro mobilní komunikaci. Přenos SMS v síti GSM není bezpečný, proto je vhodné zabezpečit SMS přídavným šifrováním. V textu jsou porovnány rozdíly v použití symetrické a asymetrické kryptografie pro zabezpečení přenosu SMS. V další části je popis návrhu a implementace aplikace pro mobilní telefony, která šifruje a podepisuje SMS za použití asymetrické šifry RSA. Na závěr jsou popsány útoky na zabezpečené SMS a budoucí rozšíření aplikace.

Rok
2008
Strany
198-200
Sborník
Proceedings of SecTech 2008
Konference
Security Technology 2008, Hainan Island, CN
ISBN
978-0-7695-3486-2
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Sanya, Hainan, CN
DOI
UT WoS
000264430700043
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8835,
  author = "David Lison\v{e}k and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "SMS Encryption for Mobile Communication",
  pages = "198--200",
  booktitle = "Proceedings of SecTech 2008",
  year = 2008,
  location = "Sanya, Hainan, CN",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-0-7695-3486-2",
  doi = "10.1109/SecTech.2008.48",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8835"
}
Nahoru