Detail publikace

Cooperating Distributed Grammar Systems with Permitting Grammars as Components

CSUHAJ-VARJÚ Erzsébet, MASOPUST Tomáš a VASZIL György. Cooperating Distributed Grammar Systems with Permitting Grammars as Components. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), roč. 12, č. 2, 2009, s. 175-189. ISSN 1453-8245.
Název česky
Kooperující distribuované gramatické systémy s povolujícími gramatikami jako komponentami
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Csuhaj-Varjú Erzsébet, D.Sc. ( neznámá)
Masopust Tomáš, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Vaszil György, PhD ()
URL
Abstrakt

Článek studuje kooperující distribuované gramatické systémy pracující v terminálním módu, kde komponenty jsou varianty povolujících gramatik. Ukazuje, že ačkoliv je třída povolujících jazyků ostře vnořena do třídy random context jazyků, jsou třídy random context jazyků a jazyků generovaných povolujícími kooperujícími distribuovanými gramatickými systémy shodné. Navíc, pokud jsou komponenty tzv. levě-povolující gramatiky, pak kooperující distribuované gramatické systémy s terminálním módem charakterizují třídu kontextových jazyků, či jazyků typu 0, pokud připustíme vymazávací pravidla. Článek dále uvádí výsledky z popisné složitosti, zejména to, že počet komponent může být ohraničen a v případě levě-povolujících gramatik s vymazávacími pravidly dokonce společně s počtem neterminálů.

Rok
2009
Strany
175-189
Časopis
Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), roč. 12, č. 2, ISSN 1453-8245
Vydavatel
Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8880,
   author = "Erzs\'{e}bet Csuhaj-Varj\'{u} and Tom\'{a}\v{s} Masopust and Gy{\"{o}}rgy Vaszil",
   title = "Cooperating Distributed Grammar Systems with Permitting Grammars as Components",
   pages = "175--189",
   journal = "Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST)",
   volume = 12,
   number = 2,
   year = 2009,
   ISSN = "1453-8245",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8880"
}
Nahoru