Detail publikace

Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations using CUDA

ŠIMEK Václav, DVOŘÁK Radim, ZBOŘIL František V. a KUNOVSKÝ Jiří. Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations using CUDA. In: Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009, s. 449-454. ISBN 978-0-7695-3593-7.
Název česky
Možnosti urychlení výpočtu atmosférických rovnic pomocí rozhraní CUDA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Hlavní motivací článku je návrh způsobu akcelerace advekčně-difúzní rovnice, která se používá např. pro simulaci šíření zplodin v atmosféře. Hlavní myšlenkou je použití platformy CUDA a odpovídajících GPU k urychlení výpočtů. Řešení rovnic je založeno na převodu parciální rovnice na systém obyčejných diferenciálních rovnic a použití metody Runge-Kutta 4. řádu. Implementovali jsme několik řešení, které používají různý paměťový přístup. V článku jsou detailně popsány provedené experimenty a jejich výsledky ukazují značné urychlení výpočtu v porovnání s CPU.

Rok
2009
Strany
449-454
Sborník
Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation
Konference
11th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, GB
ISBN
978-0-7695-3593-7
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Cambridge, GB
DOI
UT WoS
000271899900080
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8885,
  author = "V\'{a}clav \v{S}imek and Radim Dvo\v{r}\'{a}k and V. Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Ji\v{r}\'{i} Kunovsk\'{y}",
  title = "Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations using CUDA",
  pages = "449--454",
  booktitle = "Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation",
  year = 2009,
  location = "Cambridge, GB",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-0-7695-3593-7",
  doi = "10.1109/UKSIM.2009.25",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8885"
}
Nahoru