Detail publikace

Robust Speaker Recognition Over Varying Channels

BURGET Lukáš, BRÜMMER Niko, REYNOLDS Douglas, KENNY Patrick, PELECANOS Jason, VOGT Robbie, CASTALDO Fabio, DEHAK Najim, DEHAK Reda, GLEMBEK Ondřej, KARAM Zahi, NOECKER John Jr., NA Hye Young, COSTIN Ciprian C., HUBEIKA Valiantsina, KAJAREKAR Sachin, SCHEFFER Nicolas a ČERNOCKÝ Jan. Robust Speaker Recognition Over Varying Channels. Baltimore: Johns Hopkins University, 2008.
Název česky
Robustní rozpoznávání mluvčího v různých přenosových kanálech
Typ
výzkumná zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Brümmer Niko (Agnitio)
Reynolds Douglas (MIT)
Kenny Patrick (CRIM)
Pelecanos Jason (IBM Watson)
Vogt Robbie (QUT)
Castaldo Fabio (POLITO)
Dehak Najim (CRIM)
Dehak Reda (EPITA)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Karam Zahi (MIT)
Noecker John Jr. (DUQ)
Na Hye Young (GMU)
Costin Ciprian C. (UAIC)
Hubeika Valiantsina, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kajarekar Sachin, Ph.D. (SRI)
Scheffer Nicolas (SRI)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Zpráva je o robustním rozpoznávání mluvčího v různých přenosových kanálech

Rok
2008
Strany
81
Vydavatel
Johns Hopkins University
Místo
Baltimore, US
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB8893,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Burget and Niko Br{\"{u}}mmer and Douglas Reynolds and Patrick Kenny and Jason Pelecanos and Robbie Vogt and Fabio Castaldo and Najim Dehak and Reda Dehak and Ond\v{r}ej Glembek and Zahi Karam and Jr. John Noecker and Young Hye Na and C. Ciprian Costin and Valiantsina Hubeika and Sachin Kajarekar and Nicolas Scheffer and Jan \v{C}ernock\'{y}",
   title = "Robust Speaker Recognition Over Varying Channels",
   pages = 81,
   year = 2008,
   location = "Baltimore, US",
   publisher = "Johns Hopkins University",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8893"
}
Nahoru