Detail publikace

A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, NIR-BUCHBINDER Yarden, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing. FIT-TR-2009-01, Brno, 2009.
Název česky
Nástroj pro testování souběžnosti a jeho plug-iny pro dynamickou analýzu a léčení
Typ
technická zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Nir-Buchbinder Yarden (IBM)
Tzoref-Brill Rachel (IBM)
Ur Shmuel (IBM)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Klíčová slova

testování, analýza, souběžnost, léčení, Java

Abstrakt

Tato zpráva prezentuje nástroj pro testování paralelního software a některé jeho rozšíření. Rozšíření jsou implementované pomocí architektury Java listenerů programu ConTest. Zpráva uvádí dvě rozšíření pro dynamickou detekci chyb v souběžných programech -- první (Eraser+) detekuje časově závislé chyby nad daty a druhý (AtomRace) detekuje kromě časově závislých chyb nad daty i obecnější chyby v atomicitě sekvence operací. Třetí rozšíření pak umožňuje léčení detekovaných chyb pomocí potlačení jejich důsledků. Zpráva rovněž uvádí několik experimentů pro demonstraci vlastností prezentovaných rozšíření.

Rok
2009
Strany
15
Místo
FIT-TR-2009-01, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB8909,
   author = "Bohuslav K\v{r}ena and Zden\v{e}k Letko and Yarden Nir-Buchbinder and Rachel Tzoref-Brill and Shmuel Ur and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
   title = "A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing",
   pages = 15,
   year = 2009,
   location = "FIT-TR-2009-01, Brno, CZ",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8909"
}
Nahoru