Detail publikace

Trajectory classification using HMMs

MLÍCH Jozef, ZEMČÍK Pavel a JIŘÍK Leoš. Trajectory classification using HMMs. In: WSCG 2009 Communication Papers. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 67-72. ISBN 978-80-86943-94-7.
Název česky
Trajectory classification using HMMs
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Jiřík Leoš, Ing. (FEKT VUT)
Abstrakt

Tento článek se zabýva vyhodnocením pohybu objektů klasifikací jejich trajektorií. Použitá metoda se zabývá vyhodnocením trajektorií objektů nalezených ve videosekvencích, ale je možné ji použit na trajektorie obecně. Potenciál metody spočívá v možnosti zjištění abnormálního chování lidí, detekci a rozpoznání gest rukou, atd. Hlavním klasifikačním mechanismem jsou Skryté Markovovy Modely (HMM) a směsy gaussovských modelů (GMM).  Článek popisuje použité metody, provedené experimenty a jejich výsledky. Na základě výsledků je vyvozen závěr.

Rok
2009
Strany
67-72
Sborník
WSCG 2009 Communication Papers
Konference
Winter School of Computer Graphics 2009, Plzeň, CZ
ISBN
978-80-86943-94-7
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8944,
   author = "Jozef Ml\'{i}ch and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Leo\v{s} Ji\v{r}\'{i}k",
   title = "Trajectory classification using HMMs",
   pages = "67--72",
   booktitle = "WSCG 2009 Communication Papers",
   year = 2009,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-86943-94-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8944"
}
Nahoru