Detail publikace

"Local Rank Differences" Image Feature Implemented on GPU

POLOK Lukáš, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a JOŠTH Radovan. "Local Rank Differences" Image Feature Implemented on GPU. In: Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5259. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 170-181. ISBN 978-3-540-88457-6.
Název česky
Obrazový příznak "Local Rank Differences" implementován na GPU
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Polok Lukáš, Ing. (FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Jošth Radovan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

V oblasti detekce objektů a rozpoznání vzorů v obraze je populárním přístupem použití statistických klasifikátorů, jmenovitě AdaBoost a jeho modifikací. Rychlost těchto klasifikátorů značně závisí na nízkoúrovňových obrazových příznacích, které používají: jak na množství informace, kterou příznak přináší a na výpočetním času, který vyžaduje jeho vyhodnocení. Local Rank Differences je obrazový příznak který je alternativou k obvykle používaným haarovým příznakům. Je vhodný pro implementaci v programovatelném (FPGA) a specializovaném (ASIC) hardware, ale - jak je ukázáno v článku - dobře se chová i na grafickém hardware (GPU). Článek diskutuje příznak LRD a jeho vlastnosti, popisuje experimentální implementaci LRD na grafickém hardware, prezentuje její empirické výkonnostní parametry, srovnává je s alternativními řešeními, uvádí několik poznámek k praktickému použití LRD a navrhuje směry pro následující vývoj.

Rok
2008
Strany
170-181
Sborník
Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems
Řada
Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5259
Konference
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems , Juan-les-Pins, FR
ISBN
978-3-540-88457-6
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Berlin, Heidelberg, DE
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8971,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Polok and Adam Herout and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Michal Hradi\v{s} and Roman Jur\'{a}nek and Radovan Jo\v{s}th",
  title = "{"}Local Rank Differences{"} Image Feature Implemented on GPU",
  pages = "170--181",
  booktitle = "Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems",
  series = "Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5259",
  year = 2008,
  location = "Berlin, Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-540-88457-6",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8971"
}
Nahoru