Detail publikace

Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4)

HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4). IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, roč. 2010, č. 3, s. 434-438. ISSN 1077-2626.
Název česky
Ještě rychlejší výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem (pomocí SSE4)
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem je důležitý algoritmus nejen pro realistické zobrazování(pomocí sledování paprsku), ale i pro fyzikální simulace, detekci kolizí, modelování a podobně. Rychlost implementace tohoto algoritmu je velmi důležitá, protože volání této rutiny jsou velmi časté ve vykreslovacích a simulačních aplikacích. Současné rychlé implementace využívající SIMD instrukce se zaměřují na výpočty průsečíků svazku paprsků s trojúhelníkem. Pro výpočet průsečíku jednoho paprsku s trojúhelníkem jsou nutné operace jako horizontální součet, nebo skalární součin. Instrukční sada SSE4 přidává instrukci pro skalární součin, která může být pro tyto účely využita. Tento článek představuje novou modifikaci běžně používaného rychlého výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem která, pokud je implementována pomocí SSE4, překonává současné algoritmy. Také dovoluje výpočet průsečíků jak samostatných paprsků, tak jejich svazků se stejnými předpočítanými daty. Měření získaného zrychlení jsou popsána v tomto článku.

Rok
2010
Strany
434-438
Časopis
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, roč. 2010, č. 3, ISSN 1077-2626
Vydavatel
IEEE Computer Society
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8985,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Havel and Adam Herout",
   title = "Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4)",
   pages = "434--438",
   journal = "IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics",
   volume = 2010,
   number = 3,
   year = 2010,
   ISSN = "1077-2626",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8985"
}
Nahoru