Detail publikace

Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA

STRAKA Martin. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 141-146. ISBN 978-80-7318-847-4.
Název anglicky
Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

systém odolný proti poruchám, spolehlivost, hlídací obvod, architektura, spolehlivostní model, TMR, duplex, FPGA, VHDL

Abstrakt

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.

Anotace

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.

Rok
2009
Strany
141-146
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2009
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2008, Hejnice, CZ
ISBN
978-80-7318-847-4
Vydavatel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlin, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8998,
   author = "Martin Straka",
   title = "Metodologie n\'{a}vrhu obvod\r{u} se zv\'{y}\v{s}enou spolehlivost\'{i} zalo\v{z}en\'{y}ch na FPGA",
   pages = "141--146",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2009",
   year = 2009,
   location = "Zlin, CZ",
   publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7318-847-4",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8998"
}
Nahoru