Detail publikace

Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data

LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph, TABASSI Elham, KRODEL Wolfgang a DRAHANSKÝ Martin. Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Gesellschaft für Informatik, 2009, s. 31-42. ISBN 978-3-88579-249-9.
Název česky
Metodologie testování sémantické shody pro markanty u otisků prstů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lodrová Dana, Ing. (UITS FIT VUT)
Busch Christoph, prof. Dr. (FhG-IGD)
Tabassi Elham (NIST)
Krodel Wolfgang (BKA)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Abstrakt

Tento článek obsahuje návrh metodologie pro měření míry sémantické shody u standardizovaného formátu šablon otisků prstů založeného na markantech. Test sémantické shody založený na této metodologii může otestovat, zda markanty generované testovaným algoritmem jsou pravdivou reprezentací vstupního signálu (tj. otisku prstu). Testovací metodologie je založena na "ground truth" datech poskytnutých daktyloskopickými experty. Vzhledem k tomu, že koordináty poskytnuté jednotlivými experty se mohou lišit, tak tento článek obsahuje také návrh algoritmu pro shlukování, který shlukne markanty do patřičných skupin a vytvoří jednu skupinu "ground truth" dat. Metodologie je vyvíjena a testována na obrázcích válených otisků prstů a na algoritmu extrakce markantů od NISTu.

Rok
2009
Strany
31-42
Sborník
Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures
Řada
Lecture Notes in Informatics
Konference
Biometrics and Electronic Signatures - Research and Applications, Darmstadt, DE
ISBN
978-3-88579-249-9
Vydavatel
Gesellschaft für Informatik
Místo
Darmstadt, DE
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9049,
  author = "Dana Lodrov\'{a} and Christoph Busch and Elham Tabassi and Wolfgang Krodel and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data",
  pages = "31--42",
  booktitle = "Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures",
  series = "Lecture Notes in Informatics",
  year = 2009,
  location = "Darmstadt, DE",
  publisher = "Society for Informatics",
  ISBN = "978-3-88579-249-9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9049"
}
Nahoru