Detail publikace

Technical Initial Problems and Automatic Transformation

KALUŽA Vlastimil, KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a KOPŘIVA Jan. Technical Initial Problems and Automatic Transformation. In: 2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation. Brno: IEEE Computer Society, 2009, s. 75-80. ISBN 978-0-7695-3795-5.
Název česky
Technické počáteční problémy a automatická transformace
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V tomto článku je představen přehled historického a současného vývoje v použití rekurentní Taylorovy řady k řešení systémů obyčejných diferenciálních rovnic. Dále je popsána extrémně přesná a rychlá metoda pro numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
Obecně metoda Taylorovy řady není použita nebo zmíněna ve výzkumech o numerických integračních metodách, které se snaží demonstrovat použitelnost konceptu a nalezení integračního algoritmu s velmi vysokou přesností. Z tohoto důvodu by na tyto algoritmy mělo být nahlíženo s novým cílem o zakomponování Taylorovy řady do programů, které budou výpočetně srovnatelné s programy založených na jiných metodách. Snahou v tomto směru je nástroj TKSL, který se k těmto výsledkům snaží přiblížit.

Rok
2009
Strany
75-80
Sborník
2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation
Konference
International Conference on Computer Modelling and Simulation - CSSim 2009, Brno, CZ
ISBN
978-0-7695-3795-5
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9050,
   author = "Vlastimil Kalu\v{z}a and Ji\v{r}\'{i} Kunovsk\'{y} and Pavla Sehnalov\'{a} and Jan Kop\v{r}iva",
   title = "Technical Initial Problems and Automatic Transformation",
   pages = "75--80",
   booktitle = "2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation",
   year = 2009,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-0-7695-3795-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9050"
}
Nahoru