Detail publikace

Code Analysis and Transformation To a High-Level Language

KŘOUSTEK Jakub. Analýza a převod kódů do vyššího programovacího jazyka. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 196-198. ISBN 978-80-214-3868-2.
Název anglicky
Code Analysis and Transformation To a High-Level Language
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Křoustek Jakub, Ing. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

Reverzní inženýrství, zpětný překlad, překladač, dekompilátor, disassembler, assembler, Lissom, ISAC, LLVM IR

Abstrakt

Práce popisuje metody a postupy používané k analýze a transformaci kódů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Hlavním cílem je vytvoření obecného zpětného překladače neboli dekompilátoru, tj. prostředku pro zpětný překlad z binární formy (případně jazyka symbolických instrukcí) do vyššího programovacího jazyka. Zmíněná činnost je silně závislá na konkrétní instrukční sadě a architektuře procesoru. Tento problém je řešen pomocí popisu sémantiky jednotlivých instrukcí jazykem navrženým pro tento účel. Výstupem je program napsaný ve vyšším programovacím jazyku, funkčně ekvivalentní vstupu. Program je tedy schopen pracovat s jakoukoliv instrukční sadou a kód v ní napsaný pak převést do zvoleného vyššího programovacího jazyku. Obecný dekompilátor je zcela nový pojem a pro jeho vytvoření byly autorem navrženy doposud nepublikované techniky z oblastí teorie překladačů a optimalizací.

Rok
2009
Strany
196-198
Sborník
Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009
Konference
Student EEICT 2009, Brno, CZ
ISBN
978-80-214-3868-2
Vydavatel
Vysoké učení technické v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9052,
   author = "Jakub K\v{r}oustek",
   title = "Code Analysis and Transformation To a High-Level Language",
   pages = "196--198",
   booktitle = "Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009",
   year = 2009,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Brno University of Technology",
   ISBN = "978-80-214-3868-2",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9052"
}
Nahoru