Detail publikace

FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí

TOBOLA Jiří. FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. In: Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009, s. 71-74. ISBN 978-80-86583-17-4.
Název anglicky
FlowMon - Network Traffic Monitoring and Security
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Tobola Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Spolehlivá a dobře zabezpečená počítačová síť je klíčem pro úspěšné fungování každé organizace. Již krátkodobý výpadek sítě znamená narušení infrastruktury společnosti a může způsobit škody v řádech miliónů korun, poškození dobrého jména společnosti a nespokojenost nebo dokonce ztrátu zákazníků. Podobné problémy přináší i "pouhé" ne zcela správné fungování počítačové sítě projevující se například sníženou dostupností a pomalou odezvou kritických aplikací (podnikové systémy, VoIP). Následující článek popisuje, jak takovýmto situacím úspěšně předcházet a čelit za pomoci moderních monitorovacích technik na bázi NetFlow.

Rok
2009
Strany
71-74
Sborník
Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ
Konference
35. konference Europen, Klínovec, CZ
ISBN
978-80-86583-17-4
Vydavatel
Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9072,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Tobola",
   title = "FlowMon - inovativn\'{i} p\v{r}\'{i}stup v oblasti monitorov\'{a}n\'{i} a bezpe\v{c}nosti po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{y}ch s\'{i}t\'{i}",
   pages = "71--74",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} z 35. konference EurOpen.CZ",
   year = 2009,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "Czech Open Systems User's Group",
   ISBN = "978-80-86583-17-4",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9072"
}
Nahoru