Detail publikace

Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA

TOBOLA Jiří. Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 147-152. ISBN 978-80-7318-847-4.
Název anglicky
Longest Prefix Match algorithm for FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Tobola Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Článek shrnuje aktuální metody a poznatky pro řešení úlohy vyhledání nejdelšího prefixu v síťových zařízeních a navrhuje optimalizace s cílem efektivní implementace pro IPv6 a multidesetigigabitové sítě. Hlavním zaměřením je analýza současných metod z hlediska časové a paměťové složitosti a náročnosti na technické zdroje implementace. Dále jsou navrženy optimalizace algoritmů a hybridní algoritmus pro časově a prostorově efektivnější řešení daného problému. Článek je východiskem pro řešení disertační práce s cílem navrhnout, experimentálně ověřit a implementovat rychlý a efektivní algoritmus vyhledání nejdelšího síťového prefixu s využitím technologie FPGA a se zaměřením na IPv6 protokol.

Rok
2009
Strany
147-152
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2009
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09, Soláň, CZ
ISBN
978-80-7318-847-4
Vydavatel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlín, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9094,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Tobola",
   title = "Vyhled\'{a}n\'{i} nejde\v{s}\'{i}ho shodn\'{e}ho prefixu v FPGA",
   pages = "147--152",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2009",
   year = 2009,
   location = "Zl\'{i}n, CZ",
   publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7318-847-4",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9094"
}
Nahoru