Detail publikace

Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, BIDLO Michal, JAROŠ Jiří a ŠVENDA Petr. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Edice Gerstner. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1729-1.
Název anglicky
Evolutionary hardware: From automatic design of patentable inventions to self-modifying machines
Typ
kniha
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt

Nástup průmyslové revoluce umožnil, aby stroje za člověka převzaly značnou část fyzicky namáhavé práce. S rozvojem počítačů začínají stroje přebírat i intelektuálně náročnější činnosti. V tomto procesu hraje významnou roli umělá inteligence. Jednou z jejích nejdynamičtěji rozvíjejících se oblastí jsou evoluční algoritmy, které se inspirují biologickým fenoménem evoluce. Evoluce běžící v počítači umožňuje vytvářet řešení pro celou řadu problémů, které jsou označovány jako obtížné a pro jejichž vyřešení je třeba invence a kreativita. Za pomoci evolučních algoritmů byly automatizovaně vygenerovány například nové programy, elektronické obvody, antény, optické systémy nebo i umělecké artefakty. V mnoha případech můžeme přímo hovořit o automatizovaném generování patentovatelných inovací. Počítač využívající evoluční algoritmy začíná významně konkurovat kvalifikovanému a kreativnímu inženýru-návrháři, který by dokonce mohl časem i ztratit zaměstnání! Tato monografie shrnuje současný stav výzkumu a aplikací v oblasti evolučního hardwaru. Jedná se zejména o elektronické obvody, které jsou bez zásahu člověka automatizovaně vytvářeny, modifikovány, adaptovány a opravovány podle potřeb konkrétní aplikace. Kromě teoretického výkladu je kniha doplněna ukázkami typických aplikací, mezi kterými například najdeme kontrolér umělé končetiny, který se adaptuje na konkrétního pacienta, anténu vypadající jako keř použitou ve vesmírné misi ST5, obvody schopné sebeopravy, pokud se dostanou do prostředí s extrémní teplotou, roboty řízené kontrolérem sestaveným z kapalných krystalů nebo systém pro automatizovaný návrh bezpečnostních protokolů pro bezdrátové senzorové sítě.

Rok
2009
Strany
328
Řada
Edice Gerstner
ISBN
978-80-200-1729-1
Vydavatel
Nakladatelství Academia
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9123,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Michal Bidlo and Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s} and Petr \v{S}venda",
   title = "Evolu\v{c}n\'{i} hardware: Od automatick\'{e}ho generov\'{a}n\'{i} patentovateln\'{y}ch invenc\'{i} k sebemodifikuj\'{i}c\'{i}m se stroj\r{u}m",
   pages = 328,
   series = "Edice Gerstner",
   year = 2009,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "Academia",
   ISBN = "978-80-200-1729-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9123"
}
Nahoru