Detail publikace

Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti

SVOJANOVSKÝ Petr, NOVÁK Luděk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti. In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. Praha: T-SOFT s.r.o., 2009, s. 5. ISBN 978-80-254-5912-6.
Název anglicky
Position IT Services Management Towards Information Security
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Svojanovský Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Novák Luděk, Ing., Ph.D. (ANECT)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt

Systém pro řízení informační bezpečnosti (ISMS - Information Security Management System) je specifikován v sadě standardů ISO/IEC 27000 a je využíván organizacemi napříč všemi oblastmi působení. Toto jim umožňuje implementovat, monitorovat a dále udržovat ISMS s cílem zajistit požadavky byznysu v podobě ochrany toho nejdůležitějšího, co organizace vlastní - informací. V dnešním světě je kladen důraz nejen na bezpečnost vlastní, ale i na celkovou efektivitu ISMS. V článku je prezentován inovativní přístup k řešení takového ISMS. Jádro tohoto přístupu spočívá ve společné implementaci ISO/IEC 27000 a ISO/IEC 20000.

Anotace

Příspěvek se zabývá modelováním ISMS (Information Security Management System) inovativním přístupem.

Rok
2009
Strany
5
Sborník
Současnost a budoucnost krizového řízení 2009
Konference
Současnost a budoucnost krizového řízení 2009, Praha, CZ
ISBN
978-80-254-5912-6
Vydavatel
T-SOFT s.r.o.
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9137,
   author = "Petr Svojanovsk\'{y} and Lud\v{e}k Nov\'{a}k and Jitka Kresl\'{i}kov\'{a}",
   title = "Role \v{r}\'{i}zen\'{i} IT slu\v{z}eb v informa\v{c}n\'{i} bezpe\v{c}nosti",
   pages = 5,
   booktitle = "Sou\v{c}asnost a budoucnost krizov\'{e}ho \v{r}\'{i}zen\'{i} 2009",
   year = 2009,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "T-SOFT Ltd.",
   ISBN = "978-80-254-5912-6",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9137"
}
Nahoru