Detail publikace

Algoritmy pro klasifikaci paketů

PUŠ Viktor. Algoritmy pro klasifikaci paketů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 130-135. ISBN 978-80-7318-847-4.
Název anglicky
Algorithms for packet classification
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Puš Viktor, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

Klasifikace paketů, bezpečnost, FPGA, složitost

Abstrakt

Článek pojednává o problematice klasifikace paketů v počítačových sítích. Je naznačeno proč se jedná o netriviální problém a argumenty pro implementaci specializovaným hardware. Zatímco klasickým přístupem je využití ternárních asociativních pamětí, výzkum v této oblasti se zaměřuje spíše na algoritmické řešení problému. Článek popisuje algoritmus klasifikace paketů s konstantní časovou složitostí. Jsou uvedeny také nevýhody algoritmu a možnosti jeho zlepšení.

Rok
2009
Strany
130-135
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2009
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09, Soláň, CZ
ISBN
978-80-7318-847-4
Vydavatel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlín, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9139,
   author = "Viktor Pu\v{s}",
   title = "Algoritmy pro klasifikaci paket\r{u}",
   pages = "130--135",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2009",
   year = 2009,
   location = "Zl\'{i}n, CZ",
   publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7318-847-4",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9139"
}
Nahoru