Detail publikace

Speaker Dependent Coefficients for Speaker Recognition

ORSÁG Filip. Speaker Dependent Coefficients for Speaker Recognition. International Journal of Security and Its Applications, roč. 2010, č. 1, s. 31-47. ISSN 1738-9976.
Název česky
Koeficienty závislé na mluvčím fro rozpoznávání mluvčích
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Abstrakt

Tato práce se zabývá rozpoznáváním mluvčích založeném na nové množině příznaků. Extrakce příznaků je kritickou částí procesu rozpoznávání a správné určení množiny příznaků dramaticky ovlivní rozpoznání mluvčího. Mnoho běžně používaných příznaků není vhodných pro rozpoznávání mluvčích, neboť tyto se snaží eliminovat individuální rozdíly v hlasech. Potřebujeme tedy nové příznaky, které zdůrazní individuální rozdíly v hlase a zajistí větší spolehlivost rozpoznávání. V této práci jsou představeny nové, na mluvčím závislé příznaky určené pro tyto účely. Experimenty ukazují, že jejich kvalita je, v porovnání s běžnými příznaky, velká.

Rok
2010
Strany
31-47
Časopis
International Journal of Security and Its Applications, roč. 2010, č. 1, ISSN 1738-9976
Vydavatel
Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9168,
   author = "Filip Ors\'{a}g",
   title = "Speaker Dependent Coefficients for Speaker Recognition",
   pages = "31--47",
   journal = "International Journal of Security and Its Applications",
   volume = 2010,
   number = 1,
   year = 2010,
   ISSN = "1738-9976",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9168"
}
Nahoru