Detail publikace

Dynamic Object-Oriented Geospatial Modeling

RICHTA Tomáš a HRUBÝ Martin. Dynamic Object-Oriented Geospatial Modeling. Geoinformatics FCE CTU, roč. 4, č. 1, 2009, s. 29-45. ISSN 1802-2669.
Název česky
Dynamické objektově-orientované geoprostorové modelování
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Richta Tomáš, Ing. (FIT VUT)
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova

dynamic, object-oriented, modeling, geospatial, methodology, DEVS, GIS,
database

Abstrakt

Článek popisuje základní objektově-orientované přístupy v modelování geo-prostorových fenoménů obsahujících prvky s vlastním chováním a schopností pohybovat se v geo-prostoru. Tyto prvky jsou provázány sítí dynamických vazeb, pomocí kterých pak dynamicky vyhodnocují svůj vztah k ostatním pohyblivým prvkům a statickému okolí. Metodologie modelu je demonstrována na příkladové studii dopravního systému.

Rok
2009
Strany
29-45
Časopis
Geoinformatics FCE CTU, roč. 4, č. 1, ISSN 1802-2669
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9176,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Richta and Martin Hrub\'{y}",
   title = "Dynamic Object-Oriented Geospatial Modeling",
   pages = "29--45",
   journal = "Geoinformatics FCE CTU",
   volume = 4,
   number = 1,
   year = 2009,
   ISSN = "1802-2669",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9176"
}
Nahoru