Detail publikace

Feature preserving mesh smoothing algorithm based on local normal covariance

ŠVUB Miroslav, KRŠEK Přemysl, ŠPANĚL Michal, ŠTANCL Vít, BARTOŇ Radek a VAĎURA Jiří. Feature preserving mesh smoothing algorithm based on local normal covariance. In: Proceedings of WSCG'10. 17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 6. ISBN 978-80-86943-86-2.
Název česky
Charakteristiky zachovávající vyhlazovací algoritmus založený na lokální kovarianci normálových vektorů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Švub Miroslav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Štancl Vít, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bartoň Radek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vaďura Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Naším cílem je vyvinout vyhlazovací algoritmus s vlastností zachování charakteristik povrchu, který by byl snadno použitelný bez mnoha nastavujících parametrů. Naše metoda vyhlazuje vrcholy 3D modelu na základě lokálních vlastností povrchu, které jsou modelovány pomocí kovarianční matice normál sousedních trojúhelníků. Vlastní čísla a vlastní vektory kovarianční matice jsou použity k váhování účinků laplaceova operátoru.

Rok
2010
Strany
6
Sborník
Proceedings of WSCG'10
Řada
17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
Konference
Winter School of Computer Graphics 2010, Plzeň, CZ
ISBN
978-80-86943-86-2
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9179,
  author = "Miroslav \v{S}vub and P\v{r}emysl Kr\v{s}ek and Michal \v{S}pan\v{e}l and V\'{i}t \v{S}tancl and Radek Barto\v{n} and Ji\v{r}\'{i} Va\v{d}ura",
  title = "Feature preserving mesh smoothing algorithm based on local normal covariance",
  pages = 6,
  booktitle = "Proceedings of WSCG'10",
  series = "17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision",
  year = 2010,
  location = "Plze\v{n}, CZ",
  publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
  ISBN = "978-80-86943-86-2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9179"
}
Nahoru