Detail publikace

A New Method of Finger Veins Detection

LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. A New Method of Finger Veins Detection. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, roč. 2009, č. 4, 2010, s. 11-15. ISSN 1976-118X.
Název česky
Nová metoda detekce žil prstu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek se zabývá novým přístupem k detekci žil prstu. Metoda je rozdělena do čtyř po sobě jdoucích kroků. První krok se skládá ze základního zpracování a filtrace sloužícího ke zjasnění žil a ostatní tři jsou posloupnost umožňující nalezení kontury prstu sloužící k maskování pozadí. Konečnou fází je extrakce kontury a žil prstu a uložení do jednotky pro generování šablon.

Rok
2010
Strany
11-15
Časopis
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, roč. 2009, č. 4, ISSN 1976-118X
Kniha
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology
Vydavatel
Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu
Místo
Daedoek, KR
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9187,
  author = "Dana Lodrov\'{a} and Radim Dvo\v{r}\'{a}k and Martin Drahansk\'{y} and Filip Ors\'{a}g",
  title = "A New Method of Finger Veins Detection",
  pages = "11--15",
  booktitle = "International Journal of Bio-Science and Bio-Technology",
  journal = "International Journal of Bio-Science and Bio-Technology",
  volume = 2009,
  number = 4,
  year = 2010,
  location = "Daedoek, KR",
  ISSN = "1976-118X",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9187"
}
Nahoru