Detail publikace

Řízení rizik účelně a prakticky?

SVOJANOVSKÝ Petr a NOVÁK Luděk. Řízení rizik účelně a prakticky?. In: Konference Internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové: Triada, spol. s r. o., 2010, s. 170-174. ISBN 978-80-904566-0-0.
Název anglicky
Practical risk management
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Svojanovský Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Novák Luděk, Ing., Ph.D. (ANECT)
Klíčová slova

Řízení rizik, zvládání rizik.

Abstrakt

S rostoucím objemem nasazovaných technologií v organizacích roste i závislost na jejich spolehlivém a bezpečném fungování. Tomu se přizpůsobuje i oblast analýzy a řízení rizik. Zatímco dříve bylo dostatečné procovat s riziky jednou za rok, dnešní dynamické prostředí vyžaduje téměř každodenní přehled. Přitom analýza i řízení rizik je kritické - rozhoduje o efektivitě a přiměřenosti vynaloženého úsilí při prosazování provozních i bezpečnostních opatření.

Anotace

Nasazování informačních a komunikačních technologií (dále též ICT) má jeden závažný, méně viditelný důsledek - trvale roste závislost organizace na kvalitním, spolehlivém a bezpečném fungování ICT. Závislost na činnostech ICT trvale narůstá i u organizací veřejné právy, což zvyšuje potřebnost přiměřených znalostí skutečných rizik pojených s ICT. Dobré povědomí o rizicích ICT významně přispívá k tomu, abychom učinili správná rozhodnutí při výběru a prosazování vhodných opatření, která jsou schopna snížit negativní dopady rizik. Dobrá a přesná znalost rizik ICT vede k účinnému vynakládání úsilí při prosazování provozních a bezpečnostních opatření, které přináší největší efektivitu. Na základě znalostí rizik jsme schopni realizovat opatření, která přesně odpovídají potřebám a která nejsou ani přeceněna, ani podceněna. Vhodná forma řízení rizik ICT je dnes základem pro každý účinný systém řízení ICT a podstatným způsobem ovlivňuje účelnost vynakládaných prostředků.

Rok
2010
Strany
170-174
Sborník
Konference Internet ve státní správě a samosprávě
Konference
Konference Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové, CZ
ISBN
978-80-904566-0-0
Vydavatel
Triada, spol. s r. o.
Místo
Hradec Králové, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9218,
   author = "Petr Svojanovsk\'{y} and Lud\v{e}k Nov\'{a}k",
   title = "\v{R}\'{i}zen\'{i} rizik \'{u}\v{c}eln\v{e} a prakticky?",
   pages = "170--174",
   booktitle = "Konference Internet ve st\'{a}tn\'{i} spr\'{a}v\v{e} a samospr\'{a}v\v{e}",
   year = 2010,
   location = "Hradec Kr\'{a}lov\'{e}, CZ",
   publisher = "Triada, spol. s r. o.",
   ISBN = "978-80-904566-0-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9218"
}
Nahoru