Detail publikace

TKSL and Wave Partial Differential Equation

KUNOVSKÝ Jiří, SZÖLLÖS Alexandr a ŠÁTEK Václav. TKSL and Wave Partial Differential Equation. In: Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 201-205. ISBN 978-80-214-4094-4.
Název česky
TKSL a parciální diferenciální rovnice na vedení
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek se zabývá numerickým výpočtem parciálních diferenciálních rovnic popisujících homogenní a nehomogenní vedení. Využívá se metoda Taylorovy řady a její implementace v TKSL. Pokusy jsou prováděny na rozsáhlých soustavách diferenciálních rovnic (okolo 1500 rovnic). Je nastíněna možnost urychlení výpočtu pomocí GPU. Výsledky jsou porovnávány s výpočty v MatLabu a Maplu.

Rok
2010
Strany
201-205
Sborník
Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010
Konference
Electric Power Engineering 11th Scientific Conference, Brno, CZ
ISBN
978-80-214-4094-4
Vydavatel
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
UT WoS
000284981100039
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9220,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Kunovsk\'{y} and Alexandr Sz{\"{o}}ll{\"{o}}s and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek",
   title = "TKSL and Wave Partial Differential Equation",
   pages = "201--205",
   booktitle = "Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT",
   ISBN = "978-80-214-4094-4",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9220"
}
Nahoru