Detail publikace

Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel

STRNADEL Josef. Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel. In: Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 99-104. ISBN 978-80-7318-940-2.
Název česky
Modelování a návrh komponent pro konstrukci spolehlivých časově kritických systémů implementovaných na úrovni úloh prostředky RT jader
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

reálný čas, rt jádro, rtos, spolehlivost, modelování, návrh, úloha, redundance, odolnost proti poruchám

Abstrakt

Služby poskytované systémem je možno považovat za spolehlivé v širším smyslu pokud jsou dostupné, spolehlivé v užším smyslu, bezpečné a informačně zabezpečené. Příspěvek prezentuje přístup k modelování a návrhu komponent pro konstrukci spolehlivých časově kritických systémů implementovaných prostředky RT jader a věnuje se klasifikaci poruch a chyb v komponentách a RT jádrech. Bezpečnost komponent je ověřena pomocí volně dostupného verifikačního nástroje UPPAAL, užší spolehlivost je řešena pomocí časové a prostorové redundance implementované na úrovni plánování/rozvrhování výpočetních jednotek - úloh. Navržené řešení je analyzováno z hlediska plánovatelnosti výsledné časově redundantní množiny úloh a jeho implementace je demonstrována pomocí prostředků RT jádra uC/OS-II.

Rok
2010
Strany
99-104
Sborník
Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010
Konference
33. mezinárodní konference s výstavou se zaměřením na diagnostiku, spolehlivost a bezpečnost (TD 2010 - DIAGON 2010), Zlín, CZ
ISBN
978-80-7318-940-2
Vydavatel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlín, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9222,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel",
   pages = "99--104",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}edn\'{a}\v{s}ek z 33. mezin\'{a}rodn\'{i} konference TD 2010 - DIAGON 2010",
   year = 2010,
   location = "Zl\'{i}n, CZ",
   publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7318-940-2",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9222"
}
Soubory
Nahoru