Detail publikace

Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding

VLČEK Adam, HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 91-97. ISBN 978-80-223-2843-2.
Název česky
Zobrazování průhledných objektů od nejbližších k nejvzdálenějším s časným vyřazením fragmentů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Vlček Adam, Ing. (UPGM FIT VUT)
Havel Jiří, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Míchání barev pomocí kanálu alfa je často používanou technikou, která má svoji implementaci v grafickém hardwaru pro dosažení efektů jako průhlednost, zobrazování objemových dat, zobrazování částicových systémů a dalších. Obvyklý přístup při použití alfa-míchání je seřadit objekty od nejvzdálenějšího k nejbližšímu a zobrazit je v tomto pořadí. Nicméně, inverzní pořadí může být použito také s malými změnami v nastavení výpočtu míchání. Tento článek představuje přístup využívající míchání v pořadí od nejbližších k nejvzdálenějším objektům k vyřazení obrazových fragmentů zobrazovaných primitiv, které by neovlivnily obrazový výstup, čímž dojde k urychlení zobrazení. Získané zrychlení a chyby zobrazení jsou měřeny v různých scénářích využití, které simulují praktické situace, a článek diskutuje naměřené výsledky a činí závěry pro praktické použití uvedené techniky zobrazování.

Rok
2010
Strany
91-97
Sborník
Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2010, Budmerice, SK
ISBN
978-80-223-2843-2
Vydavatel
Univerzita Komenského v Bratislavě
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9227,
   author = "Adam Vl\v{c}ek and Ji\v{r}\'{i} Havel and Adam Herout",
   title = "Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding",
   pages = "91--97",
   booktitle = "Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics",
   year = 2010,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Comenius University in Bratislava",
   ISBN = "978-80-223-2843-2",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9227"
}
Nahoru