Detail publikace

Biometric Cryptography Based on Fingerprints

DRAHANSKÝ Martin. Biometric Cryptography Based on Fingerprints. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8383-6361-5.
Název česky
Biometrická kryptografie založená na otiscích prstů
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

biometrie, kryptografie, verifikace, autentizace, identifikace, otisk prstu, registrování, porovnání, klasifikace, pole orientací, počet papilárních linií, biometrická šablona, biometrický klíč, certifikát, entropie, chyba, PIN, heslo

Abstrakt

Obecné biometrické systémy jsou veřejnosti dobře známy, systémy založené na rozpoznávání otisků prstů patří bezesporu mezi nejrozšířenější. Otisky prstů jsou již dlouho používány pro identifikaci a autentizaci, protože jejich jednoznačnost a spolehlivost je prokázána každodenním používáním. V dnešní době existuje na trhu velká řada takových biometrických systémů. Jedna skupina je používána pro forenzní účely (nazýváme je daktyloskopické systémy a jsou určeny pro identifikaci osob), druhá skupina, o které pojednává tato monografie, je určena pro přístupové a verifikační systémy.
Oba systémy a biometrické pojmy a procesy jsou popsány v první a druhé kapitole.
Pokusíme-li se spojit biometrický systém (technologie otisků prstů) s kryptografickým systémem, musíme si položit otázku, zda obsahuje otisk prstu dostatek entropické informace. Práce o podobnosti otisků prstů při jejich vzájemném srovnání byly již publikovány. Ovšem pro kryptografické účely je mnohem zajímavější popsat informační sílu skrytou ve struktuře papilárních linií otisku prstu. Odpověď na tuto otázku je předložena ve třetí kapitole.
Splňuje-li informační síla kryptografické požadavky, můžeme navrhnout systém, který používá technologii otisků prstů jako biometrický informační vstup a poskytuje biometrické klíče kryptografickému podsystému. Detailní popis biometrických bezpečnostních systémů se nachází ve čtvrté kapitole, kde jsou popsány rovněž veškeré procesy a výpočty. Biometrický bezpečnostní systém byl implementován a jednotlivé moduly byly otestovány. Analýza testů a finální zprávy jsou prezentovány v závěrečné páté kapitole.

Rok
2010
Strany
152
ISBN
978-3-8383-6361-5
Vydavatel
Lambert Academic Publishing
Místo
Saarbrücken, DE
BibTeX
@BOOK{FITPUB9237,
   author = "Martin Drahansk\'{y}",
   title = "Biometric Cryptography Based on Fingerprints",
   pages = 152,
   year = 2010,
   location = "Saarbr{\"{u}}cken, DE",
   publisher = "Lambert Academic Publishing",
   ISBN = "978-3-8383-6361-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9237"
}
Nahoru