Detail publikace

A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture

RYCHLÝ Marek. A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. ISD 2010 Book of Abstracts. Prague, Czech Republic: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, 2010.
Název česky
Meta-model pro modelování komponentových systémů s mobilní architekturou
Typ
abstrakt
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova
meta-model, komponentový systém, mobilní architektura
Abstrakt
Současné informační systémy jsou často realizovány jako distribuované sítě autonomních, avšak vzájemně spolupracujících, komponent, které komunikují asynchronně zasíláním zpráv. Volné vazby komponent umožňují vytváření, rušení a aktualizace komponent a jejich spojení za běhu systému, kopírování komponent, přesun kopií do různých kontextů logické architektury, atd. Modelování dynamických a mobilních aspektů komponent přináší řadu problémů, které nemohou být řešeny běžnými jazyky pro popis architektur. Následující článek představuje meta-model pro modelování komponentových systémů s mobilní architekturou.
Rok
2010
Strany
55-55
Kniha
ISD 2010 Book of Abstracts
Konference
19th International Conference on Information Systems Development, Praha, CZ
Vydavatel
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Místo
Prague, Czech Republic, CZ
Soubory
Nahoru