Detail publikace

Algorithmic Evaluation of Trust in Multilevel Model

SAMEK Jan a ZBOŘIL František. Algorithmic Evaluation of Trust in Multilevel Model. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 90-95. ISBN 978-80-01-04589-3.
Název česky
Algoritmické vyhodnocování důvěry v multi-úrovňovém modelu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Umělí inteligentní agenti jsou autonomní subjekty, které by se měly chovat racionálně na základě jejich vlastního řízení. Měli by mít také nějaké sociální schopnosti, které jim umožní učinit strategické rozhodnutí v jejich multi-agentní komunitě. Jedním z takových rozhodnutí je výběr správného partnera pro spolupráci, o kterém se domníváme, že jeho chování bude spolehlivé a důvěryhodné. Naše práce se zaměřuje do oblasti využití důvěry v multi-agentních systémech, která může významně vylepšit schopnost rozhodovaní agenta a tím i racionalitu jeho chování v rámci agentních nebo multi-agentních systému. Tato práce v krátkosti představí model, který se používá pro reprezentaci důvěry a je založen na hierarchické reprezentaci představ agenta. Ve skutečnosti se jedná o hierarchické uspořádání báze znalostí agenta, na jejíž základě je agent schopen provádět rozhodovaní a argumentaci v rámci svého agentního okolí. Pro tyto účely jsme vyvinuli hierarchický model důvěry v kontextu, který je reprezentován více-úrovňovým grafem, kde každý uzel grafu představuje různé aspekty (kontexty) a hrana grafu představuje vzájemný vztah mezi různými aspekty. Tato reprezentace je vhodná pro modelování důvěry v případě, kdy se zaměříme na více-kontextové prostředí pro modelování důvěry.

Rok
2010
Strany
90-95
Sborník
Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation
Řada
Vol. 2
Konference
7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation (2010), Diplomat Hotel, Praha, CZ
ISBN
978-80-01-04589-3
Vydavatel
Vydavatelství ČVUT
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9295,
  author = "Jan Samek and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il",
  title = "Algorithmic Evaluation of Trust in Multilevel Model",
  pages = "90--95",
  booktitle = "Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation",
  series = "Vol. 2",
  year = 2010,
  location = "Praha, CZ",
  publisher = "Czech Technical University Publishing House",
  ISBN = "978-80-01-04589-3",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9295"
}
Nahoru