Detail publikace

Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu

BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
Název anglicky
Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Bartoš Pavel, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

scan řetězec, diagnostika, testování, optimalizace, doba testování

Abstrakt

Článek popisuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení disertační práce zaměřené na analýzu řetězce registru scan po ukončení fyzického návrhu. Je představena nová metoda snižování doby aplikace testu obvodu reorganizací scan řetězce. Princip metody spočívá v eliminaci některých možných poruch v obvodu, čímž dochází ke snížení počtu testovacích vektorů a tím i času potřebného pro otestování obvodu. Metoda byla ověřena na několika reálných obvodech, přičemž výsledky těchto testů jsou rekapitulovány v závěru článku. V závěru článku je též diskutován další směr výzkumu a jsou charakterizovány cíle disertační práce.

Rok
2010
Strany
21-26
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010, Češkovice, CZ
ISBN
978-80-214-4140-8
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9327,
   author = "Pavel Barto\v{s}",
   title = "Optimalizace propojen\'{i} \v{r}et\v{e}zce scan po ukon\v{c}en\'{i} fyzick\'{e}ho n\'{a}vrhu",
   pages = "21--26",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4140-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9327"
}
Nahoru