Detail publikace

Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture

RYCHLÝ Marek. Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 2, č. 1, 2010, s. 13-25. ISSN 1338-1237.
Název česky
Formální komponentový model pro mobilní architektury
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

vývoj systémů založený na komponentách, architektura orientovaná na služby, komponentový model, formální specifikace

Abstrakt

V článku je představen přístup k modelování komponentových systémů a formálnímu popisu jejich chování. Řešení je založeno na vlastním komponentovém modelu, který je popsán meta-modelem, z logického pohledu, a popisem v pi-kalkulu, z procesního pohledu. Komponentový model pokrývá dynamické aspekty softwarových architektur včetně mobility jejich komponent. Dále je popsán způsob modelování chování v architekturách orientovaných na služby, přechod ke komponentovým systémům a popis chování celého systému jediným procesem v pi-kalkulu. Přínosem prezentovaného přístupu je zejména zmíněná podpora dynamických architektur a integrace s architekturami orientovanými na služby.

Rok
2010
Strany
13-25
Časopis
Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 2, č. 1, ISSN 1338-1237
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9330,
   author = "Marek Rychl\'{y}",
   title = "Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture",
   pages = "13--25",
   journal = "Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia",
   volume = 2,
   number = 1,
   year = 2010,
   ISSN = "1338-1237",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9330"
}
Soubory
Nahoru