Detail publikace

The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application

ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274, roč. 2010. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 181-192. ISBN 978-3-642-15322-8. ISSN 0302-9743.
Název česky
Použití genetického algoritmu pro redukci příkonu během aplikace testu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Ve článku je demonstrováno, že spojením dvou, obvykle samostatně řešených, problémů z oblasti testování elektronických systémů do jediného řešeného problému lze dosáhnout lepších řešení než jaké umožňují obvykle používané postupy. Problémy, na jejichž současné řešení se článek zaměřuje, jsou problém stanovení vhodné posloupnosti aplikace testovacích vektorů a problém vhodného uspořádání registrů ve scan řetězech. Cílem je oba problémy optimalizovat pro dosažení minimální přepínací aktivity uvnitř obvodu, tj. minimální spotřeby obvodu, při aplikaci testu. Pro optimalizaci byl zvolen genetický algoritmus. V článku jsou popsány všechny důležité principy použité při návrhu metody, zejména příkonové metriky, způsob reprezentace problému pro strojové zpracování, mechanismus prohledávání stavového prostoru řešení, způsob ohodnocení kvality dílčích řešení a shrnutí závislosti kvality nalezených řešení na parametrech genetického algoritmu. Účinnost metody je podpořena prezentací dosažených experimentálních výsledků a jejich srovnáním s výsledky jiných metod.

Rok
2010
Strany
181-192
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 2010, č. 6274, ISSN 0302-9743
Sborník
Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Řada
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274
Konference
The 9th International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware , York, GB
ISBN
978-3-642-15322-8
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Berlin, DE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9341,
  author = "Jaroslav \v{S}karvada and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Josef Strnadel",
  title = "The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application",
  pages = "181--192",
  booktitle = "Evolvable Systems: From Biology to Hardware",
  series = "Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 2010,
  number = 6274,
  year = 2010,
  location = "Berlin, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-642-15322-8",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-642-15323-5\_16",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9341"
}
Soubory
Nahoru