Detail publikace

Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science, roč. 16, č. 14, 2010, s. 1826-1852. ISSN 0948-6968.
Název česky
Návrh arbitrů a alokátorů založený na multi-terminálních BDD
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Přidělení jednoho (více) sdíleného prostředku (prostředků) několika žadatelům je funkcí arbitrů (alokátorů).   Tato třída rozhodovacích modulů se dá implementovat řadou způsobů, od hardware přes firmware až k software. Článek předkládá novou techniku která může s pomocí počítače generovat reprezentaci arbitrů či alokátorů ve formě multi-termínálního binárního rozhodovacího diagramu (MTBDD) s cenou a šířkou blízkou minimu. Tento diagram pak může posloužit jako prototyp kaskády více-bitových náhledových tabulek (LUT) která implementuje danou funkci, nebo pro účinnou implementaci ve firmware. Popsaná technika používá iterativní dekompozici celočíselných funkcí boolovských proměnných a heuristiku pro získání pořadí proměnných MTBDD. Kaskády LUT vedou přímo na řetězenou linku, zjednodušují propojení a testování a mohou soupeřit s tradiční syntézou na FPGA ve výkonnosti a s návrhem na PLA ve velikosti plochy na čipu.  

Rok
2010
Strany
1826-1852
Časopis
Journal of Universal Computer Science, roč. 16, č. 14, ISSN 0948-6968
Vydavatel
Springer Verlag
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9348,
   author = "V\'{a}clav Dvo\v{r}\'{a}k and Petr Miku\v{s}ek",
   title = "Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs",
   pages = "1826--1852",
   journal = "Journal of Universal Computer Science",
   volume = 16,
   number = 14,
   year = 2010,
   ISSN = "0948-6968",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9348"
}
Soubory
Nahoru