Detail publikace

Výpočetní systémy založené na celulárních automatech

ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
Název anglicky
Computing Systems Based on Cellular Automata
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Žaloudek Luděk, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Článek čtenáře stručně seznamuje s problematikou celulárních automatů a výpočetní složitosti jejich evolučního návrhu. Jsou identifikovány dvě hlavní skupiny úloh pro celulární automaty včetně příkladů benchmarků. Dále je uveden způsob akcelerace vědeckých výpočtů pomocí grafických procesorů a jsou shrnuty výsledky, kterých bylo dosaženo při akceleraci evoluce pravidel celulárních automatů na těchto procesorech. V závěru je naznačen směr, kterým by se měla ubírat disertační práce zabývající se právě návrhem masivně paralelních výpočetních systémů založených na celulárních automatech s důrazem na využití principu sebereplikace.

Rok
2010
Strany
177-182
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010, Češkovice, CZ
ISBN
978-80-214-4140-8
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9349,
   author = "Lud\v{e}k \v{Z}aloudek",
   title = "V\'{y}po\v{c}etn\'{i} syst\'{e}my zalo\v{z}en\'{e} na celul\'{a}rn\'{i}ch automatech",
   pages = "177--182",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4140-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9349"
}
Nahoru