Detail publikace

The AMIDA 2009 Meeting Transcription System

HAIN Thomas, BURGET Lukáš, DINES John, GARNER Phillip N., EL Hannani Asmaa, HUIJBREGTS Marijn, KARAFIÁT Martin, LINCOLN Mike a WAN Vincent. The AMIDA 2009 Meeting Transcription System. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 358-361. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
Název česky
AMIDA 2009 systém pro rozpoznávání meetingů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Hain Thomas (USF)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Dines John (IDIAP)
Garner Phillip N. (IDIAP)
El Hannani Asmaa (USF)
Huijbregts Marijn (UTWENTE)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Lincoln Mike (IDIAP)
Wan Vincent (USF)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o systému AMIDA 2009, který byl využit při účasti v NIST RT'2009 STT evaluacích.

Rok
2010
Strany
358-361
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2010, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010)
Konference
Interspeech Conference, Tokyo, JP
ISBN
978-1-61782-123-3
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Makuhari, Chiba, JP
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9365,
  author = "Thomas Hain and Luk\'{a}\v{s} Burget and John Dines and N. Phillip Garner and Asmaa Hannani El and Marijn Huijbregts and Martin Karafi\'{a}t and Mike Lincoln and Vincent Wan",
  title = "The AMIDA 2009 Meeting Transcription System",
  pages = "358--361",
  booktitle = "Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010)",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2010,
  number = 9,
  year = 2010,
  location = "Makuhari, Chiba, JP",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISBN = "978-1-61782-123-3",
  ISSN = "1990-9772",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9365"
}
Nahoru