Detail publikace

Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely

DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip a LODROVÁ Dana. Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely. Kriminalistika, roč. 43, č. 3, 2010, s. 196-206. ISSN 1210-9150.
Název anglicky
Dermatologic Factors Influencing Capturing of Fingerprints for Biometric Purposes
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Březinová Eva (LF MUNI)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lodrová Dana, Ing. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova

dermatologie, kůže, prst, otisk prstu, barva, papilární linie

Abstrakt

Článek se zabývá vlivy onemocnění kůže rukou na proces rozpoznávání otisků prstů z daktyloskopického pohledu, ale především z pohledu přístupových systémů v oblasti IT. Dermatologické problémy ovlivňující rozpoznávání otisků prstů lze rozdělit do tří kategorií z pohledu problematičnosti pro automatizované zpracování otisků prstů. Podle změn, které nastanou, buď dojde u papilárních linií ke změně barvy, struktury, anebo obou zároveň. Současně diskutujeme otázku návratu papilárních linií do původní podoby po úspěšné léčbě onemocnění. V případě destruktivních onemocnění, majících vliv na strukturu papilárních linií, je zřejmá definitivní ztráta papilární struktury na bříšku prstu bez možnosti vyléčení.

Rok
2010
Strany
196-206
Časopis
Kriminalistika, roč. 43, č. 3, ISSN 1210-9150
Vydavatel
Ministerstvo vnitra České republiky
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9369,
   author = "Martin Drahansk\'{y} and Eva B\v{r}ezinov\'{a} and Filip Ors\'{a}g and Dana Lodrov\'{a}",
   title = "Dermatologick\'{e} faktory ovliv\v{n}uj\'{i}c\'{i} sn\'{i}m\'{a}n\'{i} otisk\r{u} prst\r{u} pro biometrick\'{e} \'{u}\v{c}ely",
   pages = "196--206",
   journal = "Kriminalistika",
   volume = 43,
   number = 3,
   year = 2010,
   ISSN = "1210-9150",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9369"
}
Nahoru