Detail publikace

Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation

PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation. In: 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010. Pszczyna: IFAC, 2010, s. 97-102. ISBN 978-3-902661-95-1. ISSN 1474-6670.
Název česky
Rychlý kompilovaný simulátor na úrovni cyklů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Hardware/software ko-design, simulace, vestavěný systém, aplikačně specifické procesory.

Abstrakt

p { margin-bottom: 0.08in; }

Vestavěné systémy s aplikačně specifickými procesory, na kterých běží aplikačně specifický software, se staly neoddělitelnou součástí našeho života. Z tohoto důvodu je nutné mít nástroje pro jejich snadný vývoj. Jednotlivé nástroje jsou používány v různých fázích návrhu vestavěného systému. Jedna z klíčových fází je testování procesoru a softwaru. Nejčastější způsob testování je pomocí simulace. Simulátor může ověřit, že procesor ani software neobsahuje chyby a že návrh procesoru i softwaru je proveden optimálně před vlastní výrobou. Klíčovou vlastností simulace je její přesnost a rychlost. V tomto článku je představen koncept kompilovaného simulátoru na úrovni cyklů. Simulátor je postaven na technologiích, které nejsou platformě závislé a navíc garantují velmi dobrou rychlost a přesnost. Dále, simulace samo-modifikujícího kódu a simulace systémy s externí paměti je podporována.

Rok
2010
Strany
97-102
Časopis
IFAC-PapersOnLine, roč. 2010, č. 10, ISSN 1474-6670
Sborník
10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010
Konference
IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems 2010, Pszczyna, PL
ISBN
978-3-902661-95-1
Vydavatel
IFAC
Místo
Pszczyna, PL
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9376,
  author = "Zden\v{e}k P\v{r}ikryl and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka and Karel Masa\v{r}\'{i}k and Adam Hus\'{a}r",
  title = "Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation",
  pages = "97--102",
  booktitle = "10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010",
  journal = "IFAC-PapersOnLine",
  volume = 2010,
  number = 10,
  year = 2010,
  location = "Pszczyna, PL",
  publisher = "IFAC",
  ISBN = "978-3-902661-95-1",
  ISSN = "1474-6670",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9376"
}
Nahoru