Detail publikace

Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů

VAŠÍČEK Zdeněk. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 165-170. ISBN 978-80-214-4140-8.
Název anglicky
The evolutionary techniques for digital circuits : acceleration and applications
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt
V posledních letech bylo v řadě publikací ukázáno, že využitím evoluční technik při řešení konkrétního problému jsme schopni získat kvalitní a mnohdy inovativní výsledky.
Často skloňovaným nedostatkem evolučního přístupu je však problém škálovatelnosti, zejména problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje efektivně řešit komplexní úlohy.
Ačkoliv nejvíce výsledků bylo dosaženo v oblasti návrhu číslicových obvodů, nebyl doposud publikován přístup umožňující pracovat s obvody čítajícími více než cca 25 vstupů.
Článek popisuje strukturu disertační práce, která se zabývá návrhem technik umožňujících redukovat problém škálovatelnosti evaluace.
V oblasti návrhu kombinačních obvodů se podařilo spojením evolučních technik s metodami formální verifikace tento problém výrazně redukovat, navržený přístup je schopen manipulovat s obvody čítajícími desítky až stovky vstupů.
Rok
2010
Strany
165-170
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010, Češkovice, CZ
ISBN
978-80-214-4140-8
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9402,
   author = "Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
   title = "Vyu\v{z}it\'{i} a akcelerace evolu\v{c}n\'{i}ch technik pro n\'{a}vrh \v{c}\'{i}slicov\'{y}ch obvod\r{u}",
   pages = "165--170",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4140-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9402"
}
Nahoru